Vuosikertomus 2019


Ikkalan kyläyhdistys ry. 16.2.2020

Vuosikertomus 2019


1 Yhdistysrekisteriin merkityt tiedot (haettu 22.3.2019)

Ikkalan kyläyhdistys ry.
Kotipaikka Lohja
c/o Olli Sorainen
Karisjärventie 93
03810 Ikkala
Y-tunnus 3068494-1 (yhd. rek. nro 203.321)
Rekisteröity 19.5.2010

Nimenkirjoitustapa (rekisteröity 16.9.2014): yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen yhdessä tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Yhdistysrekisterin mukaan kyläyhdistyksen sääntömääräiset nimenkirjoittajat ovat (rekisteröity 22.3.2019):
  • Puheenjohtaja Sorainen Olli, Lohja
  • Hallituksen jäsen Risto Kaisla, Lohja (varapj.)
  • Hallituksen jäsen Laari Päivi, Lohja (taloudenhoit.)
  • Hallituksen jäsen Karjalainen Mirka, Lohja
  • Hallituksen jäsen Laakso Marja, Vantaa
  • Hallituksen jäsen Virme Markku, Lohja
  • Hallituksen jäsen Gutiérrez Sorainen Ana María, Lohja (siht.)


2 Yhdistyksen jäsenet

Vuoden 2019 lopulla yhdistyksen jäsenrekisterissä oli yhteensä 112 jäsentä. Uusien jäsenten hankintaa jatkettiin yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa. Vuoden 2019 aikana yhdistykseen liittyi 6 uutta jäsentä.

Sääntöjen mukaan yhdistyksellä ei ole jäsenmaksua. Vuonna 2019 kannatusjäsenmaksu oli ennallaan eli 20 euroa vuodessa.


3 Taloudellinen tilanne

Yhdistyksen taloudellinen tulos oli –1 478, 66 euroa ja taseen loppusumma 11 554, 46 euroa. Varsinaisen toiminnan ja varainhankinnan tuotot olivat yhteensä 4500,66 euroa ja varsinaisen toiminnan ja varainhankinnan kulut yhteensä 7 058,79 euroa. Varainhankinnan tuotoista merkittävin osuus oli kesänäytelmällä ja elopäivällä.

Yhdistys sai avustusta Lohjan kaupungilta yhteensä 600 euroa kesänäytelmän ja kylätanssien ja Pusulan aluetoimikunnalta 400 euroa Ikkalan koulun tukikonsertin järjestämiseen. Live 3 –hankkeen tuet yhdistykselle olivat yhteensä 3 365,95 euroa.


4 Vuosikokous

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 17.3.2019 klo 15 Kokilla. Vuosikokouksen yhteydessä katseltiin Veikko Möltsin kokoamia vanhoja kuvia Ikkalasta.


5 Hallituksen kokoukset

Vuosikokousta 2019 edeltävä hallitus kokoontui kaksi kertaa. Uusi hallitus järjestäytyi heti vuosikokouksen jälkeen 17.3.2019. Hallitus kokoontui vuonna 2019 yhteensä 10 kertaa.


6 Yhdistyksen edustautuminen lähidemokratia- ja aluekehitysyhdistyksissä

Kyläyhdistyksellä oli vuonna 2019 edustus Pusulan aluetoimikunnassa (ent. Pusulan kunnan alue). Kyläyhdistystä ovat aluetoimikunnassa edustaneet Markku Virme ja Tomi Haapiainen.

Loppuvuodesta Risto Kaisla tuli Markku Virmen (varajäsen Tomi Haapiainen) tilalle edustamaan kyläyhdistystä Lohjan kylät ry:n hallituksessa.

Yhdistyksellä oli edustus myös Uudenmaan kylät ry:ssä (varajäsen Olli Sorainen).


7 Kyläyhdistyksen järjestämät tapahtumat

Alkuvuodesta alettiin selvittää mahdollisuutta järjestää Hiiden opiston kursseja Ikkalan koulussa. Kyläyhdistys jakoi kyläläisille postilaatikoihin ja nettiin kyselyn kurssitarpeista. Kysely toimitettiin Hiiden opistolle. Syksyllä saatiin koululla alkamaan lavis, huonekalukurssi sekä tietokone iloksi ja avuksi -kurssit. Osa kursseista jatkuu keväällä 2020, yksi uusi kurssi alkaa. Hiiden opiston lavis-kurssi oli niin suosittu, että kaikki eivät mahtuneet mukaan. Seuraavalle lukuvuodelle päätettiin esittää uudelleen lavista sekä myös näytelmäkerhoa.

Luontopolun rakentaminen. Ykkösakseli hyväksyi 5.2. kyläyhdistyksen hankkeen rakentaa luontopolku Kotojärven ympärille. Rakentaminen alkoi keväällä ja jatkui pitkälle syksyyn.
Talkoolaisia löytyi paljon, ja talkootunteja kertyi yli yhdistyksen omarahoitusosuuden 200 tuntia. Paikoillaan on nyt viisi siltaa, pitkospuita, yksi porras ja yksi kaide. Ilkka Kilpinen Pusulasta lahjoitti kyläyhdistykselle 16 lintupönttöä ripustettavaksi luontopolun varrelle. Pöntöt ripustettiin talkoilla 31.10.

Äänentoistovälineiden hankinta. Ykkösakseli hyväksyi 5.2. myös kyläyhdistyksen hakemuksen äänentoistolaitteista kesäteatterin ja yhdistyksen muiden tapahtumien käyttöön. Välineet tulivat käyttöön Ikkalan koulun tukikonsertissa ja myöhemmin kesänäytelmässä ja elopäivässä.

Toiminta Ikkalan koulun säilyttämisen puolesta. Keskustelutilaisuus Ikkalan koulusta järjestettiin 10.2. Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta kutsuttiin vierailulle kouluun. Kolme jäsentä osallistui. Useita kannanottoja kirjoitettiin lautakunnalle ja lehtiin. Huhtikuussa järjestettiin tukikonsertti. Kaupunginvaltuusto päätti toukokuussa olla lakkauttamatta Ikkalan koulua. Tästä huolimatta hyvinvointijohtaja teetti syksyllä Ikkalan koulusta tarveselvityksen, jossa hän esitti koulun lakkauttamista. Lautakunta päätti, että asiassa ei tehdä päätöksiä, ennen kuin Lohjan kouluverkkoselvitys on valmistunut.

Laskiaisrieha järjestettiin laskiaissunnuntaina 3.3. Ikkalan koulun luistinkentällä. Tarjolla oli kisailua sekä kuumaa juotavaa ja syötävää.

Ikkalassa virisi keskustelu mahdollisesta liittymisestä Karkkilaan. Kyläyhdistys ei ole ollut keskustelussa aloitteellinen. Kyläyhdistys piti hyvänä erityisesti sitä, että keskustelun myötä Lohjan kaupungin päättäjät ovat julkisesti todenneet Lohjan säästötoimien aiheuttaneen Ikkalassa tyytymättömyyttä, mikä pitää ratkaista. Kyläyhdistys päätti seurata keskustelua ja tarvittaessa ryhtyä yhdistyksen tarkoituksen mukaisiin toimiin.

Roskatalkoot pidettiin Lohjan yleisenä roskatalkoopäivänä 9.5. Talkoot onnistuivat perinteiseen tapaan hyvin. Talkoolaisia oli runsaasti.

Runon ja laulun iltapäivä 7.4. pidettiin jo kolmannen kerran peräkkäin. Tilaisuus onnistui hyvin. Juhlatalo Kokin sali oli täynnä runojen ja laulujen ystäviä. Tapahtumaa päätettiin jatkaa myös ensi vuonna.

Lohjan kylien kyläasiamies Paula Ojansuu kävi esittäytymässä hallituksen kokouksessa 18.4. ja kertoi kyläasiamiestoiminnan tavoitteista.

Tukikonsertti Ikkalan koulun ja muiden kyläkoulujen säilyttämiseksi 22.4. Konsertti onnistui hyvin ja omalta osaltaan varmastikin tuki Ikkalan koulun säilymistä. Pusulan aluetoimikunta myönsi 400 euron avustuksen konsertin järjestämiseksi.

Tanssikurssit pidettiin 25.4. – 13.6. välisenä aikana seitsemän kertaa tiistaisin. Musiikki soitettiin levyltä, ja kurssin vetäjänä oli Matti Kytömäki.

Lasten olympialaiset pidettiin 24.5. aurinkoisessa ja lämpimässä säässä. Mukana oli jälleen iso joukko innostuneita kilpailijoita. Olympialaisissa oli yli kolmekymmentä kilpailijaa, vaikka osa Ikkalan koululaisista oli ollut samana päivänä luokkaretkellä ja osa oli samana päivänä koululla yökoulussa.

Kesänäytelmä Äiti Äkäinen. Ensi-illan 2.6. aamu oli sateinen, mutta silti yleisöä tuli paikalle yli 70. Esityksen aikana ei enää satanut. Esitys sujui hyvin ja yleisö vaikutti tyytyväiseltä. Karkkilan tienoo kirjoitti ensi-illasta kannustavan arvostelun. Näytelmää kävi kaiken kaikkiaan katsomassa noin 350 ihmistä, ja talous jäi hieman yli tuhat euroa plussalle. Näytelmän jatko-osa esitetään tulevana kesänä.

Uimarannan ylläpitoa selviteltiin koko vuosi puistopuutarhuri Tarja Pölläsen kanssa (uimakoppi, ajonestolohkareet, kaislikon niitto ja laituri). Konkreettisena tuloksena saatiin talkoilla asennettua kaupungin kustantama laituri. Kyläyhdistys lisäsi laituriin omalla kustannuksellaan jatkopalan.

Kylätanssit 29.6. Osallistujia oli hieman vähemmän kuin viime vuonna, mutta tanssilattialla kuitenkin oli koko ajan ihmisiä. Päätettiin pitää kylätanssit edelleen tapahtumakalenterissa.

Yhteislauluilta 4.7. Osallistujia oli suhteellisen vähän. Jatkossa yhteislauluilta voisi olla myöhemmin eli heinä-elokuun vaihteessa.

Onkitapahtuma 18.7. Jo toisen kerran järjestetty tapahtuma onnistui muuten, mutta osallistujia oli vain 12. Seremoniamestarina oli jälleen Tomi Haapiainen. Päätettiin kokeilla ensi kesänä siirtää tapahtuma pidettäväksi koulun alkamispäivän jälkeen.

Kesäretki 28.7. suuntautui Paikkarin torpalle ja Lohjan museoon. Retkipäivä oli kuuma, ja osallistujia 20. Päätettiin kuitenkin pitää kesäretki ohjelmistossa. Ensi vuonna retkikohde lyödään lukkoon heti alkuvuodesta.

Elopäivä 17.8. Ihmisiä oli enemmän kuin koskaan. Hernesoppa ja makkarat loppuivat kesken. Palaute oli myönteistä. Lasten toimintakeskus pinjatoineen toimi hyvin. Taidenäyttelyssä riitti katsojia.

Puhallinmusiikkia paprikamausteella -konsertti Ikkalan koululla 6.10. Tukikonsertista innoitusta saaneena kyläyhdistys järjesti konsertin, jossa esiintyi Lohjan puhallinorkesteri. Tuotto ohjattiin kokonaisuudessaan orkesterille Unkarin-matkaa varten. Orkesterille tilaisuus oli hyödyllinen harjoituskonsertti. Jatketaan konserteilla ensi vuonnakin.

Kyläkävely 13.10. suuntautui rakenteilla olevalle luontopolulle. Noin 30 kävelijää osallistui. Tapahtuma oli onnistunut, ja luontopolkua kehuttiin.

Pikkujoulujuhla 1.12. Tämän vuoden ohjelma oli musiikki- ja tarinapainotteinen. Yhdessä laulettiin ja kuunneltiin elävää musiikkia. Ikkalan all stars -yhtye esiintyi ensimmäisen kerran ja yleisö lauloi Markku Lahden mukana. Kuoro lapsia lauloi tonttulaulun ja Petteri Punakuonon. Juhla keräsi ennätysmäärän väkeä paikalle.

Retki vanhan ajan joulumarkkinoille Lohjalle 14.12. keräsi 39 osallistujaa. Päätettiin tehdä retki jälleen tänä vuonna.


8 Muuta Ikkalan kyläyhdistyksen toimintaa

Ykkösakseli myönsi 990 euroa 24 teatteripenkin rakentamiseksi 120 katsojalle, ilman yhdistyksen rahallista omavastuuta. Penkit rakennetaan talkoilla hyvissä ennen kesän 2020 teatteriesityksiä.

Ryhmätapaturmavakuutus otettiin tarjouskilpailun jälkeen Lähi-Tapiolasta.

Kyläyhdistys liittyi e-passin palveluntarjoajaksi. E-passin avulla esim. kesäteatterin lipun voi maksaa kännykällä suoraan yhdistyksen tilille. Lipun ostamiseen voi käyttää työnantajan virkistysrahaa.

Risto Kaisla suoritti järjestysmieskortin kyläyhdistyksen sponsoroimana

Pusulan aluetoimikunta lahjoitti kesäkukat, jotka sijoitettiin liikenteenjakajaan, Ikkala-kylttiin ja ilmoitustaulujen amppeleihin. Päätettiin tehdä ensi kesäksi työvuorolista, jotta kukkien hoitovastuu jakautuisi nykyistä useammalle ihmiselle.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti