Lohjalla säästöpäätöksiä väärän ja harhaanjohtavan valmistelun pohjalta

Kaupunginhallitus päätti 28.9.2020 esittää lapsiperheiden palveluja leikattavaksi ja muun muassa Lohjan maaseutukouluja lakkautettavaksi. Päätös oli valitettava ja vastoin Lohjan vetovoimaisuuden ja asukasmäärän lisäämisen tavoitetta. Päätös perustui virkamiesvalmisteluun, joka ei kestä päivänvaloa.

Ensinnäkin esitys tuotiin päätettäväksi vastoin luottamushenkilöiden linjauksia ja ennen kuin asiaan liittyvät selvitykset olivat valmistuneet. Erittelemme asiaa Ikkalan koulun osalta.
 • Lohjan kaupunginvaltuuston päätös 15.5.2019: Ikkalan koulua ei lakkauteta.

 • Lanup- ja patu-lautakunnat esittivät 10.6.2020, että Ikkalan koulua ei lakkauteta, säästöjäkään ei todennäköisesti syntyisi lainkaan.

 • Ennen kuin Paula Nordströmin työryhmän selvitys opetuksen järjestämisen periaatteista valmistuu, ei tehdä päätöksiä kouluverkon supistamisesta.

 • Jaana Silanderin & al. valtuustoaloitteeseen maaseutukoulujen lakkauttamisten taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista ei ole vastattu eikä vastauksen sisältöä arvioitu.

Toiseksi kaupunginhallitukselle esitetyt laskelmat Ikkalan koulun lakkauttamisen aiheuttamista säästöistä ovat perusteettomat ja sisältävät virheellistä tietoa. Lisäksi laskelmia muutetaan vaivihkaa kertomatta muutoksista luottamushenkilöille (vertaa laskelmat KH:n kokoukseen 24.8.2020 versus laskelmat KH:n kokoukseen 28.9.2020). 

 • Yhden opettajan vuosipalkka on merkitty säästöksi, vaikka opettajan virkaa ei lakkauteta, vaan se siirretään toiseen kouluun. Jos näin merkittäisiin kirjanpitoon, kyse olisi kirjanpitorikoksesta.

 • Koulujen lakkauttamisen säästyvät tilakustannukset on merkitty kahden eri lautakunnan säästöiksi. Jos näin merkittäisiin kirjanpitoon, kyse olisi kirjanpitorikoksesta.

 • Kaikki lakkautetut koulut on merkitty tuottamaan edelleen kaupungille vuosittain yhteensä 0,6 M€ tuloa. Jos näin merkittäisiin kirjanpitoon, kyse olisi kirjanpitorikoksesta.

 • Säästyvä korjausvelka on imaginaarinen luku, jota kaupunki on tietoisesti kasvattanut jättämättä koulut jo vuosien ajan remontoimatta. Teoreettinen kirjanpidollinen erä.

 • Lakkautettavan koulun lasten opetuksesta on arvioitu tulevan säästöä, mutta kulujen lisääntymistä vastaanottavassa koulussa ei ole huomioitu. Puutteellisesti arvioitu.

 • Koulukuljetuskulujen lisääntyminen an arvioitu liian pienen lapsimäärän ja kilometrien perusteella. Väärin arvioitu.

 • Jos Ikkalan koulu lakkautettaisiin, siitä ei aiheutuisi kaupungille mitään kulua. Väärin arvioitu, tiilirakenteista valtavaa koulukiinteistöä ei voida jättää lämmittämättä ja valaisematta ilman kiinteistön vaurioitumista ja vahingoittamisen riskiä.

Huonoa hallintokäytäntöä on myös se, että maaseutukoulujen lakkauttamisesta ei keskustella kylien kanssa. Kylien kirjeisiin ja kannanottoihin vastaavat yksittäiset valtuutetut, mutta virkamiehiltä niihin ei tule koskaan mitään vastausta. Keskustelutilaisuuksia ei järjestetä – elleivät kylät itse niitä järjestä. Kylien mielipiteisiin ja ratkaisuehdotuksiin ei valmisteluasiakirjoissa koskaan viitata eikä niitä mainita. Virkamiehet eivät ole tuoneet päätettäväksi yhtään esitystä siitä, miten asukkaiden ja järjestöjen osallistumista ja vaikuttamista maaseutukouluverkoston kehittämiseen voitaisiin edistää (kuntalain 22 §). Julkisuudessa kaupunginjohtaja puhuu koulujen lakkauttamisesta kuin kyse olisi teknisestä asiasta, joka ei kiinnosta ketään. Ikään kuin kylien asiat eivät kuuluisi kyläläisille millään tavalla. 

On arvoitus, miksi Lohjan luottamushenkilöt sallivat kaupungin virkamiesjohdolta näin ala-arvoisen valmistelukulttuurin ja huonon hallintokäytännön. Valmistelussa faktat eivät ole faktoja, kuten pitäisi, vaan saavat vapaasti olla virkamiesten poliittisen vakaumuksen mukaisia. Tämän nimi on demokratiavaje.

Ikkalan koulu on ja on aina ollut ikkalalaisten ja Ikkalan kylän keskipiste, ja sitä ovat ikkalalaiset kautta aikain monin eri tavoin tukeneet. Ikkalan koulun rakennusmaan lahjoitti kunnalle Kokin isäntä Felix Sarasto koulutoiminnan harjoittamista varten. Ikkalalaiset kunnostivat talkootöinä koulun urheilukentän ja rakensivat koulun läheisyyteen luontopolun. Kyläyhdistys ja koulun vanhempaintoimikunta järjestävät koululaisille monenlaisia tapahtumia ja keräävät varoja koululaisten harrastustoimintaan. Ikkalan koulu ja siihen liittyvä ikkalalaisten aktiivisuus oman kylän kehittämisessä palvelee myös koko Lohjan kaupungin strategioita.

Ikkalan kyläyhdistys toivoo Lohjan kaupunginvaltuutetuilta nyt viisaita päätöksiä Lohjan lapsiperheiden palvelujen sekä maaseutukoulujen säilyttämisen ja kehittämisen puolesta.


Olli Sorainen

Ikkalan kyläyhdistys ry., pj.

050 396 0162


Mirka Karjalainen

Ikkalan koulun vanhempaintoimikunta

050 538 2509

 

 

 

 

 

 

Ikkalan lasten olympialaiset 2020

Ikkalan lasten olympialaiset vietettiin vasta tänään, koska tapahtuma oli koronan vuoksi jouduttu lykkäämään toukokuulta syksyyn. Vaikka alussa sade kasteli jokaisen, lapset ja vanhemmat eivät kuitenkaan luovuttaneet. Läsnäolijoilta kysyttiin, että peruutetaanko kilpailut vai ei, ja yksimielinen vastaus oli, että ei. ”Aloitetaan jo!”, huusi osa lapsista. 

Hyvä niin, koska tänä vuonna olympialaisissa oli ennätyksellisesti kisaajia, yhteensä 40. Tulokset eri lajeissa laskettiin yhteen ja mitalit jaettiin kuudessa eri ikäsarjassa erikseen tytöille ja pojille.


 

Kyläyhdistys tarjosi kilpailijoille mehut, pullat, makkarat ja tikkarit.

Onnea mitalisteille ja kiitos kaikille osallistuneille!

Kannanotto Lohjan kaupunginhallitukselle 23.8.2020

Hei, huomenna 24.8. on Lohjan kaupunginhallituksen kokous, jossa on esillä mm. Ikkalan koulun lakkauttaminen. Ikkalan kyläyhdistys ja Ikkalan koulun vanhempaintoimikunta ovat lähettäneet oheisen kannanoton Lohjan kaupunginhallituksen jäsenille ja lehtiin:

Arvoisat Lohjan kaupunginhallituksen jäsenet,
Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti 10.6.2020 yksimielisesti puheenhohtajan esityksen mukaan, että esityksessä olleita Lohjan kyläkouluja ei lakkauteta. Päätösesityksen perustelut olivat huolelliset, ja niissä huomioitiin myös korona-poikkeusajan tuomat haasteet. Samana päivänä myös palvelutuotantolautakunta teki saman sisältöisen päätöksen, olennaisin osin myös samoin perusteluin. Palvelutuotantolautakunta ei uskonut, että koulujen lakkauttaminen olisi säästöjä tuova toimi.  
 
Kaupunginhallituksen asialistalla 24.8.2020 on nyt kuitenkin kaupunginjohtajan esitys, johon sisältyy kyläkoulujen lakkauttaminen säästötoimena. On demokratian kannalta käsittämätöntä ja ei-hyväksyttävää, että kaupungin virkamies yrittää kävellä kahden luottamuselimen eli kahden lautakunnan päätösten yli. Me allekirjoittaneet esitämme kunnioittavasti, että kaupunginhallitus tekee päätöksensä lautakuntien päätösten mukaisesti. http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202020894-4
 
Lohjan kaupunki on ollut Ikkalan ja muiden pienten kyläkoulujen kimpussa hellittämättä siitä lähtien, kun kuntaliitosavustuksen maksaminen valtiolta lakkasi. Selvityksiä on laadittu, konsulttipalkkioita maksettu ja lukemattomien viranhaltijoiden työaikaa käytetty sellaisia määriä, että niistä veronmaksajille aiheutuvilla kuluilla olisi voitu ylläpitää monia kyläkouluja pitkiä aikoja. 
 
Asukasyhdistykset, koulujen vanhempaintoimikunnat ja koululaisten vanhemmat ovat esittäneet lukuisia kannanottoja kyläkoulujen säilyttämisen puolesta. Lohjan lautakunnat ovat nyt kiitettävällä tavalla ottaneet nämä kannanotot huomioon päätöksenteossaan. Sen sijaan kaupungin virkamiesjohto ei ole ollut tietääkseenkään näistä kannanotoista ja perusteluista eikä myöskään ole ollut ollenkaan kiinnostunut keskustelemaan kylien asukkaiden kanssa. Tämä ei ole hyväksyttävä asiaintila.
 
Terveisin,
Olli Sorainen
Ikkalan kyläyhdistys ry., pj.
Mirka Karjalainen
Ikkalan koulun vanhempaintoimikunta

Lasten onkitapahtumasta 2020

Ikkalan lasten onkitapahtuma pidettiin tällä kerralla elokuisena iltana. Ilta oli tyyni ja kaunis, ja tunnelma oli mukava. 

 


 

Saalistakin tuli, ja palkinnot olivat hienot. Kiitos Tomi!

Tomi Haapiainen kaloja pinitsemassa


Tarjolla oli hernekeittoa ja makkaraa sekä mehua ja pullaa.

Kiitos kaikille osallistuneille!


 

Tervetuloa lasten olympialaisiin!

Tule urheilemaan! Lasten olympialaiset Ikkalan koulun urheilukentällä 3.9. klo 18. Lajeina pituushyppy, korkeushyppy/tarkkuusheitto, turbokeihäs, kuulantyöntö/pallonheitto ja juoksu. Ilmoittautuminen alkaa klo 17.30. Kyläyhdistys tarjoaa osallistujille mehua, pullaa & grillimakkaraa. Hienot palkinnot! Järjestää Ikkalan kyläyhdistys ry.

 

Lasten onkitapahtuma

Tervetuloa Kotojärven rannalle onkimaan! 

Ikkalan kyläyhdistys tarjoaa hernesoppaa, makkaraa ja mehua.

 

Hiiden opiston kurssit Ikkalassa 2020-2021


Hiiden opisto järjestää kaksi maksutonta digitaidon kurssia Ikkalassa. Lisää tietoa kursseista löytyy postilaatikkoihin jaetun Hiiden opiston oppaan sivulta 44. Myös entisöinti- ja verhoilukurssi jatkuu. Tiedot kurssista löytyvät sivulta 111.

Alla olevassa linkissä on lista syksyllä ja keväällä alkavista kursseista Ikkalan koulussa.

Hiiden opisto järjestää kurssit yhteistyössä Ikkalan kyläyhdistyksen kanssa.

Ilmoittautuminen syksyn kursseille alkaa 6.8.2020 klo 11


Kaikki sankoin joukoin kursseille!