Ikkalan koulu tulee säilyttääIkkalan koulu on Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan kokouksen 18.9.2018 asialistalla yhtenä  vuoden 2019 talousarvion säästökohteena. Asialistan mukaan "Talousarvio sisältää Ikkalan koulun lakkauttamisen lukuvuoden 2019-2020 alusta. Oppilaat mahtuvat Pusulan kouluun, joten Ikkalan koulukiinteistöstä voidaan luopua." Ikkalan kyläyhdistys ei jäänyt toimettomaksi, vaan lähetti päättäjille seuraavan kannanoton:

Ikkalan koulu tulee säilyttää 


Ikkalan kyläyhdistyksen hallitus päätti kokouksessaan 16.9.2018 toimittaa Lohjan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden lautakunnalle kannanoton Ikkalan koulun säilyttämisen puolesta.

Ikkalan koulu on vilkkaan Ikkalan kylän keskeinen elementti ja kylän vetotekijä, jonka merkitystä on korostettu muun muassa Ikkalan kyläsuunnitelmassa. Ikkalan koulun vanhenpaintoimikunta tukee aktiivisesti koululaisten mahdollisuuksia mm. luokkaretkiin. Ikkalan kyläyhdistys puolestaan tukee vanhempaintoimikuntaa.

Uudehko koulurakennus on hyvässä kunnossa, ja sitä on remontoitu viimeksi vuonna 2011. Sisäilmaongelmia ei ole. Teknisen työn luokkana toimivaa ”puukoulua” korjattiin vuoden vaihteessa mm. asentamalla uudet piipunhatut.

Kaupungin virkamiehet ovat arvioineet, että Ikkalan koulun oppilasmäärät ovat laskusuunnassa. Näiden ennusteiden osuvuus on kuitenkin kyseenalainen. Ikkalan kylä on aktiivinen ja elinvoimainen. Ikkalaan muuttaa ja voisi muuttaa enemmänkin lapsiperheitä. Nurmen konepajan toiminta on uudelleen käynnistymässä, ja konkurssipesä etsii kiinteistöille uuttaa liiketoimintaa. Kylän erilaisia kehityshankkeita ja elinvoimaisuutta tuetaan rakennerahastovaroin. Seuraava hanke on rakentaa Kotojärven ympäristöön luontopolku, jota myös Ikkalan koulu voi käyttää liikunta- ja muihin opetustarkoituksiin.

Ikkalan koulu toimii paitsi perusopetuksen antajana, myös monenlaisten tapahtumien tapahtumapaikkana. Lokakuussa koulun tiloissa järjestetään ensiapukurssi kaikille kyläläisille.

Ikkalan koulun lakkauttamisesta koituva säästö on mitätön kaupungin talousarviossa. Rakennus on suunniteltu koulurakennukseksi eikä sille käytännössä olisi kiinteistömarkkinoilla muunlaista käyttöä. Tyhjän rakennuksen lämmitys ja ylläpito jäisivät kuitenkin kaupungin rasitteeksi. Myös Ikkalan lasten kuljettaminen kouluun Pusulaan aiheuttaisi kaupungille kustannuksia.

Ikkalan kyläyhdistys esittää, että jokasyksyisistä virkamiesaloitteista lakkauttaa Ikkalan koulu luovutaan. Ikkalan koulu ja koululaiset ansaitsevat pitkäaikaisen työrauhan.

Olli Sorainen
puheenjohtaja
Ikkalan kyläyhdistys ry.

Kuvahaun tulos haulle ikkalan koulu
 

Syksyn tapahtumia Ikkalassa

Ikkalan kyläyhdistyksen syksyn tapahtumia ovat mm.

- kyläkävely 29.9. klo 13, lähtö Kokilta, kierretään Ratinkulman lenkki n. 2,5 km
- hätäensiapukurssi 20.10. klo 12-14 Ikkalan koululla, kurssille mahtuu 15 ensimmäistä ilmoittautujaa (050-396 0162/Sorainen), kurssimaksu 10 €

Tervetuloa mukaan!

Ikkalan kyläyhdistys ry.