Kurssikyselyn satoaIkkalan kyläyhdistys jakoi kyläläisille 21.1.2019 kyselyn kursseista, joita he haluaisivat Hiiden opiston järjestävän Ikkalan koulussa. Kysely jaettiin paperisena Ikkalan postilaatikoihin (200 kpl) ja jäsenviestinä yhdistyksen jäsenille. Lisäksi kysely oli yhdistyksen kotisivuilla sekä Ikkalalainen facebook-ryhmässä.

Vastauksia tuli tähän päivään mennessä eri muodoissa yhteensä noin 60. Samassa vastauksessa saattoi olla useampia kurssitoiveita. Eniten toivottiin erilaisia liikunnan muotoja, kuten kuntoliikuntaa ja joukkuepelejä. Kädentaitokursseista esitettiin paljon toiveita. Tietotekniikka sai myös paljon mainintoja, erityisesti tietokoneen käytön opastus senioreille. Musiikin puolelta toivottiin varsinkin kitaran soiton opetusta. Kuvataide, tanssi ja kieliopinnot keräsivät myös useampia mainintoja.

Kiitos vastauksista! Kyselyn tulokset on nyt toimitettu Hiiden opiston rehtorille. Niistä varmaankin on apua syksyn ja ensi vuoden kurssien suunnittelussa. Ja toivottavasti saisimme opiston kurssitoimintaa Ikkalan kouluun!

Kyläyhdistyksen hallitus keskusteli Karkkilaan liittymisestä

Ikkalan kyläyhdistyksen hallitus kokoontui 21.3.2019. Asialistalla oli muun muassa keskustelu Ikkalan mahdollisesta liittämisestä Karkkilaan.

Ote pöytäkirjaluonnoksen asiakohta 3:sta:"Todettiin, että Ikkalassa on virinnyt keskustelu mahdollisesta liittymisestä Karkkilaan. Kyläyhdistys ei ole ollut keskustelussa aloitteellinen. Kirjoittelu on virinnyt yksityishenkilöiden tekemän yleisönosastokirjoituksen pohjalta. Sanomalehti Karkkilan Tienoo on aktiivisesti selvittänyt ja taustoittanut osakuntaliitoksen mahdollisuutta muun muassa haastattelemalla kummankin kaupungin kaupunginjohtajia (Tuija Telén ja Mika Sivula) sekä Lohjan kaupunginvaltuuston puheenjohtajaa Joona Räsästä.

Pidettiin hyvänä erityisesti sitä, että keskustelun myötä Lohjan kaupungin päättäjät ovat julkisesti todenneet Lohjan säästötoimien aiheuttaneen Ikkalassa tyytymättömyyttä, mikä pitää ratkaista. Yhdistymissopimuksen 2013-2018 koko uutta kuntaa koskevista kehittämistavoitteista huolimatta leikkaukset ja säästötoimet ovat kohdistuneet voimallisesti entisen Nummi-Pusulan alueelle.

Päätettiin, että kyläyhdistys seuraa keskustelua ja tarvittaessa ryhtyy yhdistyksen tarkoituksen mukaisiin toimiin(*). Kyläyhdistys osallistuu kyläläisten näkökulmien kuulemiseen ja yhteydenpitoon Lohjan ja Karkkilan kaupunkien kanssa. Tarvittaessa kyläyhdistys järjestää kaikille kyläläisille suunnatun kuulemistilaisuuden."


(*) Ikkalan kyläyhdistyksen säännöt, 2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu: Ikkalan kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä edistää palveluiden säilymistä alueella.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan kylän kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa,
  • tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kylän kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen,
  • toteuttaa kylän elinkelpoisuutta, sen asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä pankki-, posti- kauppa- ym. palveluiden säilyttämisen ja luomisen yleisiä edellytyksiä edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä,
  • järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, keskustelu- ja huvitilaisuuksia,
  • toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.